Om oss

Me er eit autorisert rekneskapsførarselskap der eigar, Signe, har jobba som ekstern rekneskapsførar frå hausten 2005. Før det har ho 17 års erfaring frå kommuneøkonomiarbeid i Gulen.

Me er medlem av Regnskap Norge (tidligare NARF), noko som sikrar oss tilgang på fagleg oppfylging og kompetanse.

Det er vårt hovedmål at me til ei kvar tid skal ha kunnskap og humør nok til å tilby god kvalitet og god service til våre kundar.

Dette klarar me ved stadig å oppgradere den kunnskapen me har og tilpasse oss regelendringar som kjem, medan me legg opp til ein uformell tone i dialog med våre kundar.

Opningstider frå 1.juli 2018:
  • Sløvåg: mandag, tirsdag, torsdag og fredag
  • Brekke: mandag, tirsdag, torsdag og fredag
  • Fedje: alle dagar
  • Eivindvik: alle dagar