Total Rekneskap - ein kompetent leverandør av rekneskapstjenester

Me er eit autorisert rekneskapsførarselskap der eigar, Signe, har erfaring som ekstern rekneskapsførar frå hausten 2005. Før det har ho 17 års erfaring frå kommuneøkonomiarbeid i Gulen. Me skal vera ein kompetent leverandør av rekneskapstenester, og er etablert i lokaler i Sløvågen, Brekke og Eivindvik i Gulen samt ny avdeling på Fedje.

Om oss

Me er eit autorisert rekneskapsførarselskap der eigar, Signe, har jobba som ekstern rekneskapsførar frå hausten 2005. Før det har ho 17 års erfaring frå kommuneøkonomiarbeid i Gulen. Me er medlem av Regnskap Norge (tidligare NARF).

Les meir

Kassasystem med produkterklæring

Den nye kassasystemlova trer i kraft 1.1.2019

Våre tjenester

Me kan blant anna tilby hjelp til:
  • Bilagshandtering
  • Avdelingsrekneskap
  • Prosjektrekneskap
  • Kontrollarbeid
  • Rapportar
  • Budsjettering
  • Utfylling av skjema
  • Næringsoppgåver
  • Likningspapir
  • Stifting av selskap

Les meir

Nyheter fra Regnskap Norge

Kontakt oss

*
*