Fakturering

Me kan sjølvsagt fakturere! Rutinar rundt dette vert avtala med kvar enkelt oppdragsgjevar.

Ta kontakt

I ein travel kvardag er det ikkje alltid så enkelt å få sendt ut faktura så raskt som ein ynskjer. Me vil kunna gjera dette arbeidet for deg, så du kan konsentrera deg om andre ting. 

Me vil også følgja opp innbetalingar og senda ut purringar dersom betaling ikkje er på konto til avtalt tid.

Det er for dei aller fleste viktig å få inn betalingane frå kundar til rett tid, då det skal betalast lønn til ansatte, kjøpast inn varer, samt betalast skatt og avgifter. For seine innbetalingar og manglande oppfølgjing av dette, kan bety store kostnadar for bedrifen over tid.

Dersom du har spesielle behov og rutinar er me sikker på at me skal finna ei god løysing for deg. 


Kontakt oss gjerne for ein uforpliktande samtale om korleis me kan hjelpa deg.