Rådgjeving

Dersom du har spesielle behov og rutinar er me sikker på at me skal finne ei god løysing for deg.

Ta kontakt

Me er medlem av Regnskap Norge (tidligare NARF), noko som sikrar oss tilgang på fagleg oppfylging og kompetanse.

Me har i tillegg til ordinære rekneskapsaktivitetar lagt opp til rådgjeving innanfor følgjande områder:


  • Økonomisk rådgjeving innan skatte- og avgiftsspørsmål
  • Rådgjeving om gardsoverdraging
  • Nyetableringar og omdanning av selskapsform
  • Likviditetsstyring
  • Skatteplanleggjing
Dersom du har spesielle behov og rutinar er me sikker på at me skal finna ei god løysing for deg.


Kontakt oss gjerne for ein uforpliktande samtale om korleis me kan hjelpa deg.